Ako Odčiniť Hriech Smilstva

Obsah:

Ako Odčiniť Hriech Smilstva
Ako Odčiniť Hriech Smilstva

Video: Ako Odčiniť Hriech Smilstva

Video: Ako Odčiniť Hriech Smilstva
Video: Neodpustiteľný hriech - Shawn Boonstra 2023, December
Anonim

Kresťanstvo uznáva dve formy organizácie osobného života: manželstvo a celibát. Ak sa stal taký hriech, je nesprávne hľadať odpoveď na to, ako sa vykúpiť. Pán povedal: Čiňte pokánie. Nehovoril: vykúpiť.

Ako odčiniť hriech smilstva
Ako odčiniť hriech smilstva

Inštrukcie

Krok 1

Kajajte sa v duši a uvedomte si hriešnosť smilstva. Čiňte pokánie svojmu milovanému, ak ste sa voči nemu dopustili hriechu smilstva. Úprimne mu povedzte o dôvodoch, ktoré viedli k smilstvu, o vašich pocitoch, skúsenostiach, emočnom stave. Ospravedlňte sa mu a vynasnažte sa získať späť dôveru a lásku toho, od ktorého ste sa zmierili. Neudržiavajte akékoľvek spojenie s osobou, s ktorou ste zhrešili, a snažte sa nepripustiť ani len náznak, že by ste sa mohli hriechu dopustiť znova. Správajte sa dôstojne, slušne, nedávajte ani najmenšiemu dôvodu, aby váš milovaný pochyboval o úprimnosti vášho pokánia. Ale zároveň sa nikdy nenechajte ponižovať, netolerujte výsmech morálnym ani fyzickým trestom.

Krok 2

Pokúste sa vysvetliť, že ste si plne vedomí hriechu, ktorý ste spáchali, a že ste pripravení ho odčiniť. Zdôraznite, že ste sa čestne priznali k smilstvu a teraz činíte pokánie zo spáchania takého činu. Pripomínajte svojej milovanej osobe, že vás svedomie neustále trestá, že vám nedovolí na chvíľu zabudnúť na hriech, ktorého ste sa dopustili.

Krok 3

Choďte do kostola, ak chcete odčiniť hriech smilstva pred Bohom. Vyznajte kňazovi, nič neskrývajte, povedzte všetko tak, ako to bolo, neskrášlite svoj príbeh a nesnažte sa získať porozumenie. Robte pokánie z celej duše kňazovi a uvedomte si všetku hriešnosť smilstva. Už nikdy nezmierňuj, zdrž sa pokušenia a páchania hriešnych činov. Začnite žiť správny ľudský a kresťanský život, častejšie sa spovedajte a žite podľa cirkevných zákonov. Nedovoľte zúfalstvo, ktoré je tiež veľmi veľkým hriechom a má korene v ľudskej pýche. Opýtajte sa kňaza na poriadok svätého prijímania a určite začnite pravidelne prijímať sväté prijímanie.

Odporúča: