Kto Je Jednotlivec

Obsah:

Kto Je Jednotlivec
Kto Je Jednotlivec

Video: Kto Je Jednotlivec

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Video: Kto je kto 2023, Január
Anonim

Jednotlivec je jedna osoba alebo jeden jedinec druhu Homo Sapiens. Slovo pochádza z latinského jednotliva, čo znamená nedeliteľné. Pojem „jednotlivec“môže znamenať tak biologického jedinca, ako aj ľudskú osobu. Slovo niekedy znamená oba významy súčasne.

Kto je jednotlivec
Kto je jednotlivec

Individuálny majetok

Manažment vlastného správania a kontrola nad psychologickými procesmi, ktoré určujú jeho aktivitu a stav, sú inherentnými vlastnosťami jednotlivca. Charakteristika jednotlivca nielen ako biologického organizmu, ale aj ako osobnosti inherentnej práve pre tento organizmus umožňuje samotnému jedincovi prekonať vlastnosti, ktoré sú pre neho pôvodne vlastné.

Kombinácia dvoch významov slova „jednotlivec“, biologického a psychologického, nám umožňuje popísať človeka ako samostatného a odlúčeného tvora od prostredia a ostatných jedincov jeho druhu.

Medzi vlastnosti jednotlivca patrí integrita jeho psychofyziologickej štruktúry. To znamená, že všetko, čo súvisí s funkciami podporujúcimi život jednotlivca, je systémovo spojené a nemožno ich zničiť. Táto integrita je spôsob organizovania životných vzťahov jednotlivca s okolitou realitou, súboru funkcií a mechanizmov, s ktorými pracuje.

Ďalšou vlastnosťou jednotlivca je stabilita v interakcii so všetkým, čo ho obklopuje. To naznačuje, že jednotlivec nestráca svoje vlastnosti, keď vstúpi do akéhokoľvek vzťahu s realitou. Stabilita však nie je v rozpore so skutočnosťou, že metódy jednotlivca môžu byť rôzne, v závislosti od toho, do akej interakcie sa zapojí.

Ďalšou vlastnosťou jednotlivca - činnosťou - sa rozumie skutočnosť, že jednotlivec je schopný sa pod vplyvom situácie zmeniť tak, že ju prekoná alebo jej podriadi.

Sociálno-psychologický význam slova „jednotlivec“

Ak sa slovo jednotlivec vyskytuje v sociologickej alebo psychologickej literatúre, potom sa spravidla myslí na osobnosť človeka. Faktom je, že v týchto vedách sa jedinec prejavuje ako osoba, preto sa berú do úvahy osobné vlastnosti.

Niektoré psychologické pojmy však oddeľujú pojmy „jednotlivec“a „osobnosť“. Napríklad v koncepcii personalizácie je jej základným základom predpoklad, že jednotlivec má potrebu personalizácie, to znamená stať sa človekom, a táto potreba je spôsobená jeho prítomnosťou v spoločnosti.

Rast jednotlivca k osobnosti nie je podľa psychológov ľahký, ale povinný proces.

Mnoho psychológov vypracovalo tému vzťahu medzi pojmami „osobnosť“a „jednotlivec“s cieľom odhaliť, ako jeden prechádza do druhého a ako navzájom súvisia. Existuje názor, že byť jednotlivcom je integrálnou vlastnosťou človeka, ale ak sa chcete stať človekom, musíte to vyskúšať.

Populárna podľa tém