Ako Napísať Odpoveď Na Sťažnosť

Obsah:

Ako Napísať Odpoveď Na Sťažnosť
Ako Napísať Odpoveď Na Sťažnosť

Video: Ako Napísať Odpoveď Na Sťažnosť

Video: Ako Napísať Odpoveď Na Sťažnosť
Video: ako podat staznost 2023, Jún
Anonim

Zvyklosti sú žaloby proti organizáciám a ich zamestnancom podávané formou sťažnosti, jedná sa o druh vyjadrenia, ktoré popisuje situáciu a podmienky, za ktorých došlo k porušeniu alebo porušeniu práv žiadateľa, ako aj požiadavku konať proti ten, kto sa dopustil tohto porušenia. Odpoveď na sťažnosť musí byť z právneho hľadiska napísaná kompetentne. Správne nastavenie odpovede na sťažnosť pomôže chrániť vaše záujmy.

Ako napísať odpoveď na sťažnosť
Ako napísať odpoveď na sťažnosť

Inštrukcie

Krok 1

Najskôr po prijatí sťažnosti ju prijmite a zaregistrujte. Nezabudnite uviesť dátum prijatia, meno a funkciu osoby, ktorá ju prijala. Poskytnite sťažovateľovi kópiu samotnej sťažnosti, označenú a prijatú. Upozorňujeme, že aj keď reklamáciu neprijmete, nárokujúca strana vám ju môže jednoducho poslať doporučenou poštou s potvrdením o prijatí. V zásade to bude stačiť na to, aby ste sa mohli domnievať, že ste dostali reklamáciu.

Krok 2

Pri príprave odpovede na sťažnosť si pripravte písomné dôkazy, ktoré podporia vašu pozíciu. Rekonštruujte tiež chronologické poradie udalostí uvedených v nároku. Vaša odpoveď na sťažnosť môže byť následne použitá na súde ako dôkaz vášho stanoviska, preto sa pokúste problém vyriešiť mierovou cestou a klientovi v reakcii na sťažnosť ponúknite určitý druh kompenzácie. Ak problém nebude vyriešený a bude postúpený súdu, môže vaša pozícia pozitívne ovplyvniť rozhodnutie súdu. Časový rámec na vybavenie reklamácie sa zvyčajne stanoví pri uzavretí zmluvy. Ako príjemca reklamácie ste zodpovední za to, aby ste v tejto lehote dostali, skontrolovali a odpovedali písomne.

Krok 3

V odpovedi na sťažnosť uveďte všetky informácie potrebné pre tento dokument, konkrétne:

napíšte názov spoločnosti, registračné údaje a adresy odosielateľa a príjemcu sťažnosti.

Krok 4

Uveďte povahu sťažnosti. Ak bol nárok úplne alebo čiastočne uspokojený, uveďte výšku náhrady, ako aj dobu a spôsob náhrady.

Krok 5

Ak ste sťažnosti odmietli vyhovieť, uveďte dôvody odmietnutia s odvolaním sa na niektoré právne dokumenty, články zákona. Nezabudnite zahrnúť všetky dokumenty sprevádzajúce vašu sťažnosť.

Populárna podľa tém